Amapola
06 May

Curs àrea d’acompanyament a la mor i al dol – Figueres

Ubicació : Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer
Data : 06-05-2017
Hora : 10:00 AM

CURS ÁREA D'ACOMPANYAMENT A LA MORT I AL DOL

PROPOSIT
Aquest curs té com a objectiu principal el poder actualitzar les nostres pròpies actituds enfront de la mort o pèrdua, així com aprofundir en el desenvolupament de les capacitats i habilitats necessàries per aproximar-se al procés de morir aconseguint un acompanyament natural i acceptant a la persona que es prepara per morir i a la seva família. Aborda les diferents resistències i comportaments de defensa que utilitzem en algunes ocasions com a sentiment d'impotència, fruit de la nostra cultura i educació i les nostres pròpies creences adquirides pel que fa a la vida i el morir.
Aporta els instruments necessaris que permeten que la persona que -es prepara per morir i la seva familia puguin desenvolupar el procés de forma lúcida i serena als moments més crítics de la vida. Permet comprendre el procés de morir com una experiència natural de la vida i al seu torn una gran oportunitat de creixement i maduració personal.
Fomenta que els participants adquireixin destreses en el SABER ESTAR enfront de situacions de mort o pèrdua i aportar al procés natural del morir, major acceptació, serenitat i pau interior, aconseguint com a resultat final una ajuda i suport en aquesta última etapa de culminació de la vida.

METODOLOGIA
Està inspirada en mètodes pedagògics a través de les pròpies experiències, dels testimoniatges viscuts dels participants, sent l'anàlisi, la reflexió i el debat les eines d'aprenentatge.

RELACIÓ DE CONTINGUTS:
1.- VIDA I MORT: Anàlisi dels diferents paradigmes, creences i idees que vam aprendre sobre la mort i la vida com aquestes, influeixen en la nostra cultura i educació. Els guions de vida.
2.- INICIACIÓ A l'ACOMPANYAMENT I LA RELACIÓ D'AJUDA: Estudi de les principals dificultats que presenta la persona que va a morir. Proporcionar les conductes més apropiades i pertinents enfront del procés de la mort. Moribund i família.
3.- VINCLES AFECTIUS: Les pèrdues i el dol. La creació i manteniment dels vincles afectius. El dol: concepte, tipus i recursos terapèutics. Aprendre a desprendre'm. Viure des de l'autonomia personal.
4.-ACOMPANYAMENT AL PROCÉS DE LA MORT: Descripció de les etapes, evolució i anàlisi del procés individual de la mort. Ajuda a la família.
5.- LA FISIOLOGIA DE LA MORT: Les conductes i comportaments de proximitat que el voluntari proporciona en el procés de mort. Totes les activitats i exercicis proposats inspiren una professionalització en les activitats de cooperació i voluntariat.

PROFESOR
RICARDO DÍAZ MALLOFRE
Psicoterapeuta Clínic
EUROPEAN UNIVERSITY
Entrenador desenvolupament personal
Consultor clínic. Coaching sistémic
Master en Direcció hospitalària E.A.D.A.
Membre fundador de l'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D'INFERMERIA CLÍNICA.
MEMBRE FUNDADOR i President de la ASSOCIACIÓ TEMPS.

PLANIFICACIÓ 2017
Dia 6 i 7 de maig
Dia 8 i 9 de juliol

Horari: De 10h a 14h i de 16h a 19h
Lloc: CENTRE DE FORMACIÓ INTEGRAT
FERRAN SUNYER I BALAGUER.
Ronda Sud núm. 3. 17600 Figueres

INSCRIPCIONS

Les persones interessades poden inscriure's per mail o telèfon contactant amb: Núria Contreras Gañil Coordinadora Alt Empordà
cooraltemporda@gruptemps.orgsecretaria@gruptemps.org