Amapola
25 Jan

Curs de Comunicació i relació d’ajuda en el voluntariat – Barcelona

Ubicació : Espai Ginesta
Data : 25-01-2017
Hora : 04:00 PM

CURS DE COMUNICACIÓ I RELACIÓ D'AJUDA EN EL VOLUNTARIAT

PROPOSIT:
Aquest curs aporta al voluntariat una major seguretat personal per a la seva activitat. Pretén ser un instrument útil en l'autoconeixement i afermar en nosaltres, les principals capacitats humanístiques. El nostre voluntariat es destaca per les aportacions específiques que hem dut a terme en més de vint-i-cinc anys d'experiència, perícia i saber fer. El nostre itinerari formatiu i pedagògic s'ha convertit en un referent humanístic, social i sanitari en la comunitat creant una manera de fer escola.
Les persones tenim una necessitat d'unir-nos en grup per poder desenvolupar al màxim les nostres capacitats personals, socials i de treball. L'individu pot així expandirse en tot el seu potencial, aportant riquesa pròpia i al grup, a través de creativitat i execució dels seus plans, obtenint resultats d'excel·lència i optimització del procés.

OBJECTIUS:
1.- Conèixer el propòsit fonamental de l'Associació temps.
2.- Desenvolupar els principis bàsics que sustenten com a eix principal la vida i existència dels grups humans.
3.- L'auto-coneixement com a recurs personal.
4.- Integrar les capacitats clau en la comunicació i relació d'ajuda.
5.- Identificar els fenòmens grupals naturals que apareixen, fruit de la relació entre persones i que poden comprometre a la vida del grup.

RELACIÓ DE CONTINGUTS:
1.- La cooperació i el voluntariat com a espai d'aprenentatge i desenvolupament.
2.- El tractament de la informació.
3.- La psicopedagogia de l'aprenentatge. Part I
4.- La comunicació i la relació d'ajuda.
5.- La necessitat de la persona que decideix demanar ajuda.
6.- La psicopedagogia de l'aprenentatge. Part II
7.- La psicopedagogia de l'aprenentatge. Part III
8.- Propostes de pla de cooperació i/o voluntariat.

PLANIFICACIÓ 2017
. Dimecres 25 de gener
. Dimecres 22 de febrer
. Dimecres 22 de març
. Dimecres 26 d’abril
. Dimecres 31 de maig
. Dimecres 28 de juny
. Dimecres 27 de setembre
. Dimecres 25 d’octubre
. Dimecres 29 de novembre
. Dimecres 13 de desembre

Horari: de 16h a 19h
Lloc: Espai Ginesta- Carrer Sorolla, 12
(Montbau, Barcelona)
secretaria@gruptemps.org.

Grup Temps
La nostra aportació queda avalada per la valoració de la condició humana, especialment pel que fa referència a la dignitat i a la protecció de les persones.