Amapola
01 Apr

Curs de Comunicació i Relació d’ajuda en el voluntariat – Figueres

Ubicació : Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer
Data : 01-04-2017
Hora : 10:00 AM

CURS DE COMUNICACIÓ I RELACIÓ D'AJUDA EN EL VOLUNTARIAT.

PROPOSIT:
Aquest curs aporta al voluntariat una major seguretat personal per a la seva activitat. Pretén ser un instrument útil en l'autoconeixement i afermar en nosaltres, les principals capacitats humanístiques. El nostre voluntariat es destaca per les aportacions específiques que hem dut a terme en més de vint-i-cinc anys d'experiència, perícia i saber fer. El nostre itinerari formatiu i pedagògic s'ha convertit en un referent humanístic, social i sanitari en la comunitat creant una manera de fer escola.
Les persones tenim una necessitat d'unir-nos en grup per poder desenvolupar al màxim les nostres capacitats personals, socials i de treball. L'individu pot així expandirse en tot el seu potencial, aportant riquesa pròpia i al grup, a través de creativitat i execució dels seus plans, obtenint resultats d'excel·lència i optimització del procés.

OBJECTIUS:
1.- Conèixer el propòsit fonamental de l'Associació temps.
2.- Desenvolupar els principis bàsics que sustenten com a eix principal la vida i existència dels grups humans.
3.- L'auto-coneixement com a recurs personal.
4.- Integrar les capacitats clau en la comunicació i relació d'ajuda.
5.- Identificar els fenòmens grupals naturals que apareixen, fruit de la relació entre persones i que poden comprometre a la vida del grup.

RELACIÓ DE CONTINGUTS:
1.- La cooperació i el voluntariat com a espai d'aprenentatge i desenvolupament.
2.- El tractament de la informació.
3.- La psicopedagogia de l'aprenentatge. Part I
4.- La comunicació i la relació d'ajuda.
5.- La necessitat de la persona que decideix demanar ajuda.
6.- La psicopedagogia de l'aprenentatge. Part II
7.- La psicopedagogia de l'aprenentatge. Part III
8.- Propostes de pla de cooperació i/o voluntariat.

PLANIFICACIÓ 2017
Dia 1 i 2 d’abril
Dia 10 i 11 de juny

Horari: De 10h a 14h i de 16h a 19h
Lloc: CENTRE DE FORMACIÓ INTEGRAT FERRAN SUNYER I BALAGUER.
Ronda Sud núm. 3. 17600 Figueres
cooraltemporda@gruptemps.org o a
secretaria@gruptemps.org